Utrecht Popprijs

Utrecht Popprijs

Ontwikkeling huisstijl, website en campagne voor de belangrijkste bandwedstrijd van de Provincie Utrecht.

  • identiteit

  • print

  • web

De Utrecht Popprijs (UPP) is de belangrijkste bandwedstrijd voor muzikanten uit de Provincie Utrecht en draagt bij aan educatie en professionalisering voor jongeren met interesse in de muzieksector. Wij vertaalden deze twee speerpunten naar een visuele identiteit, website en campagne waarin de deelnemers letterlijk een podium krijgen.

Coming UPP

De Utrecht Popprijs is meer dan een bandwedstrijd - het is een platform dat Utrechtse muzikanten verder helpt in hun ontwikkeling. De afkorting UPP (en Engelse term ‘up’) vormt daarom de basis van de nieuwe visuele identiteit. In het logo dient de streep onder de U als metafoor voor het podium dat UPP de muzikanten biedt.

The Line UPP

Het concept is verder uitgewerkt in de campagne voor de halve finale en de finale met daarbij een prominente rol voor de deelnemers aan UPP. Door de finalisten letterlijk op het UPP-podium te plaatsen, worden ze onderdeel van de identiteit van UPP.

The follow UPP

Op de website krijgen alle deelnemers de ruimte om zichzelf te presenteren en alle winnaars worden opgenomen op de Page of Fame. Samen vormen deelnemers en (oud-)winnaars het gezicht en het succes van UPP.

Webdevelopment: Robbert Lokhorst