ThuisAlsThuis

ALS Centrum Nederland

Creëren van een laagdrempelige en informatieve online omgeving over hulpmiddelen.

Webdevelopment: Robbert Lokhorst
Film en geluid: 31.1 Film
Fotografie: Merlijn van der Wardt
Voiceovers en muziek: Florian Wolff
Tekstredactie: Buro Dertig
Animatie: Suus Hessling

  • identiteit

  • video

  • web

Patiënten met de neuromusculaire aandoeningen ALS, PSMA en PLS krijgen in hun dagelijks leven te maken met steeds meer fysieke beperkingen. Hoe kunnen zij zo lang mogelijk actief blijven in een voor hun vertrouwde omgeving? De online omgeving ThuisAlsThuis biedt informatie aan patiënten en hun naasten over de beschikbare hulpmiddelen en de invloed ervan op iemands kwaliteit van leven.

ThuisAlsThuis, ontwikkeld samen met ALS Centrum Nederland, UMC Utrecht en patiënten zelf, is ingericht als een virtueel huis. Bezoekers wandelen van kamer naar kamer en zien per vertrek welk hulpmiddel op wat voor manier toegepast kan worden. ThuisAlsThuis laat patiënten, naasten en professionals kennismaken met de diverse mogelijkheden en middelen om thuis te blijven wonen.

Uitnodigend en informatief onder één dak.

ThuisAlsThuis is een omgeving speciaal voor patiënten met ALS, PSMA en PLS. In de designkeuzes hebben we ons daarom laten inspireren door gesprekken met patiënten en hun naasten. Samen met een kleine en betrokken werkgroep patiënten hebben we de naam en branding ontwikkeld met een laagdrempelige inslag en een warm karakter. Deze tone-of-voice vormde de leidraad voor de verder ontwikkeling, van tekst tot icoon, van foto tot muziek.

Een thuis als thuis, aangepast op jouw behoefte en thuissituatie.

Alle kamers in het virtuele huis zijn fysiek gebouwd met papier. Papier is fragiel, maar biedt nog steeds veel mogelijkheden. Een mooie metafoor voor een ThuisAlsThuis. Het nodigt de bezoeker uit om het huis te ontdekken, maar biedt ook ruimte om de hulpmiddelen afzonderlijk tentoon te stellen in een huiselijke en tegelijkertijd neutrale omgeving. De content op de website bestaat uit video’s, foto’s en korte informatieve teksten. ThuisAlsThuis biedt een tweetal ingangen: ‘Stap binnen’ en ‘Neem een tour’, om te ontdekken wat het beste bij de situatie van de bezoeker aansluit. De grafische navigatie geeft houvast en richting.

Conny, ALS Patient Connected

"Als patiënt wil ik gedoseerd kijken welke aanpassingen ik in de toekomst kan gebruiken. Zo helpt het mij ook die middelen te verwerken en accepteren."

Eerlijke portretten en een manier om gesprekken aan te gaan.

De sociale en praktische impact van een hulpmiddel op het dagelijkse leven is lastig in te schatten en voor iedereen persoonlijk. Om een oprecht beeld te geven, hebben we tien verschillende patiënten gefilmd en gefotografeerd terwijl zij gebruikmaakten van het hulpmiddel in hun eigen leefomgeving. Deze realistische scenario’s, gebaseerd op de ervaringen van deze patiënten, hebben geleid tot soms confronteerende maar altijd eerlijke portretten. Een goed doordachte balans tussen film, muziek en voice-over biedt een laagdrempelig en vriendelijke kijk in de leefomstandigheden van patiënten.

Doorontwikkeling; een flexibel huis.

Hoe meer hulpmiddelen in gebruik worden genomen, hoe meer ervaringen. De medische ontwikkelingen rondom hulpmiddelen staat daarnaast niet stil. Daarom is het huis flexibel ingericht. In de toekomst zou het huis onderdak kunnen bieden aan een breed klankbord van ervaringen en praktische tips van patiënten en hun naasten. Daarnaast waren eerste reacties op ThuisAlsThuis veelal hartverwarmend, wat alle betrokkenen motiveert om het huis verder uit te blijven bouwen.