Branding NU.nl

NU.nl

Ontwikkelen van een sterke brand identity die toegepast kan worden op alle platformen van NU.nl.

  • identiteit

  • print

  • video

  • web

NU.nl is een groot online nieuwsmerk met dagelijks 2,7 miljoen unieke bezoekers. NU.nl publiceert 24/7 nieuws vanuit binnen-en buitenland, voornamelijk gericht op politiek, technologie, entertainment en sport. Dit maakt NU.nl ‘de nieuwsautoriteit voor alles wat je moet en wilt weten’. Met een simpele klik heb je als bezoeker direct toegang tot het al het nieuws van de dag – het nieuws onder één klik.

Het nieuws onder één klik

Voor NU.nl creëerden we een sterke, heldere en gebruiksvriendelijke brand identity. Verschillende stijlelementen zorgen voor een duidelijke visuele taal die je meteen vertelt naar welk item je kijkt en welke extensie van NU.nl de afzender is.

Direct, duidelijk & betrouwbaar

80% van de bezoekers consumeert het nieuws via een mobile device. De focus van de brand identity lag daarom op het ontwikkelen van een herkenbare stijl voor social media. Door middel van simpel toe te passen stijlelementen, die in dienst staan van de content, wordt de zichtbaarheid van NU.nl op social media vergroot.

Brand guide

De brand identity is vastgelegd in een brand guide zodat alle werknemers bij NU.nl ermee aan de slag kunnen. Door de branding consequent toe te passen op alle platformen van NU.nl ontstaat er een herkenbare en betrouwbare brand identity die past bij ‘de nieuwsautoriteit’.